Mindfulness


El Mindfulnes o Atenció Plena son un seguit de tècniques que afavoreixen el benestar emocional. El seu ús s’aplica al món de les organitzacions per afavorir diferents àmbits. Un d’ells està relacionat amb la gestió emocional i la gestió de l’estress. El Mindfulness també s’utilitza per afavorir la millora de les interrelacions afavorint la introspecció col·lectiva per a veure quines és el propi propòsit i com s’aliena amb el propòsit comú o afrontar converses difícils. El Mindfulness estimula la creativitat de l’equip i dels seus membres afavorint per tant el propi lideratge.