Lideratge


Liderar demana una visió amplia, habilitats de desenvolupament de persones i capacitat per assolir resultats. Un rol gratificant i que comporta uns esforços personals importants. Canviar de  posició per a veure la situació desde diferents perspectives i poder motivar els equips requereix d’una revisió dels propis valors i creences per poder adoptar noves actituds i comportaments.

En els processos de coaching estimulem la creativitat de la persona per tal de fer que posi en marxa tots els recursos interns i externs que té a l’abast. A liderar el seu propi procés de canvi davant al repte. S’amplien el ventall de respostes davant un determinat estímul disposant així de més patrons de relació. Generem un procés d’aprenentatge que integri tots els recursos per liderar desde el sentit i la intenció.

En un entorn segur, a través de la pregunta, el joc i instruments d’anàlisi dissenyem el propi camí d’aprenentatge que et portarà a l’èxit. Els processos de coaching tenen una duració aproximada d’entre 6 i 9 sessions. Tenen com a resultat la millora de les habilitats clau del directiu i el seu impacte en l’organització. El procés es pot activar a iniciativa individual o a petició de l’empresa i es poden enmarcar dins un procés de canvi de l’organització o davant d’un repte a nivell individual.

El proceso de coaching ejecutivo me ha servido de gran ayuda en un momento crucial de mi carrera, facilitándome el asentamiento en una nueva posición acelerando mi desarrollo tanto profesional como personal.

Director Técnico Àrea Siniestros – Sector Seguros

I had the privilege of receiving special coaching sessions with Carles who was my coach and who managed to get me more focused on the project and has taught me on how to prioritize my work amidst competing demands for my time.

Emergencies Coordinator – World Food Program

Carles creó un sólido puente entre dos orillas que me permitió atravesar mi propio proceso de cambio. Fué un buen trabajo de equipo.

Coordinador Ventas – Sector Alimentación