Equips


El desplegament del model de negoci viatja en paral·lel al deplegament del model de gestió. La confluència d’ambdós es durà a terme de manera eficient si es tenen en compte les necessitats i reptes dels equips i les persones que els composen. Novament Innovació, Persones i Negoci cal que vagin de la mà.

Amb la mirada posada en la creació d’un equip d’alt rendiment dissenyem un itinerari on, a través d’una combinació de joc, reflexió, i anàlisi del negoci impactem de manera decidida sobre els resultats de l’organització. Arribem a construir un acord per a veure què es farà, com es farà, quan i qui el durà a terme. Mirem quins són els processos que afegeixen valor per al client, com els dissenyem i a què ens obliga internament. També mirem a nivell emocional, on tenim un recorregut de millora tant en les relacions internes com externes.

Es un procés adreçat a un col·lectiu de persones que treballen conjuntament i de manera interdependent per tal d’afavorir dinàmiques col·laboratives i de co-creació. Amb aquest servei es dona resposta a la necessitat d’alineació dels equips i l’estrategia de negoci per tal de maximitzar l’impacte, introduir elements disruptius i/o escalar noves solucions.

El servei es pot adaptar a equips directius, a unitats funcionals de l’empresa o a tota l’organització, amb la qual cosa estaríem parlant ja d’un canvi cultural a nivell organitzacional. La duració del procés es molt diferent segons els casos i requereix d’una entrevista i un anàlisis previ per valorar opcions ja que cada una d’elles té eines i temps diferents.